Adresa

Calea Bogdanestilor, nr. 32/B, Timisoara
0256.472.701 - orele 8.00 - 16.00

Motto

" Taina fundamentată a tinereţii nu stă în puterea de a înfăptui orice, ci în puterea credinţei că poţi înfăptui orice."

Privind cu speranta spre viitor...

(George Bernard Shaw)

 

DECLARATIA DIRECTORULUI

…………………………………….Referitoare la politica si obiectivele calitătii în cadrul
………………………………….Liceului Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” – Timisoara

…………….Liceul tehnologic UCEOM “Spiru Haret” s-a afirmat ca o unitate scolară modernă,
cu baza didactico-materială bogată, cu rezultate foarte bune în pregătirea fortei de muncă, impunându-se printre celelalte unităti scolare din municipiul Timisoara si nu numai.
In conditiile restructurării învătământului, scoala s-a orientat spre domeniile de formare profesională: estetica si igiena corpului omenesc, alimentatie si turism, servicii , economic, sănătate si asistentă pedagocică.
……………MISIUNEA SCOLII ESTE ACEEA DE A PROMOVA UN ÎNVĂTĂMÂNT DESCHIS SI FLEXIBIL, capabil să asigure accesul la educatie tuturor, indiferent de conditia socială si materială, de sex, de rasă, nationalitate, apartenenta politică sau religioasă, din perspectiva formării abilitătilor si competentelor de realizare a succesului personal, profesional si integrarea în comunitate; să dezvolte interesul pentru educatie si emancipare permanentă printr-un invătămant axat nu numai pe nevoile limitate ale unei profesii, ci si pe disponibilitatea continuă pentru cunoastere si actiune.
……………Scoala este chemată să fie în plutonul de frunte al scolilor particulare din judet, devenind o scoală pentru dezvoltare durabilă.
Institutia este profund angajată în ameliorarea calitativă a proceselor de învătare si predare, printr-o reflectie continuă asupra activitătilor didactice, printr-un efort sustinut, prin solidaritatea cadrelor didactice în căutarea solutiilor creative pentru a trece la un învătământ centrat pe elev.
……………Managementul nostru optează ferm pentru RESPONSABILITATE,TRANSPARENTĂ SI EFICIENTĂ.
……………In calitate de director al Liceului tehnologic UCECOM “Spiru Haret” voi depune toate eforturile pentru implementarea, consolidarea, mentinerea si dezvoltarea unui Sistem de Management al Calitătii, pentru realizarea unui învătământ performant, pentru racordarea experientelor pozitive ale scolii la exigentele învătământului românesc.

…………………………………………………………………..DIRECTOR
…………………………………………………….Prof. ec. Goje Daniela-Mirela

Centrul de Calificare

Învățământ postliceal

Despre Liceu

Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” s-a afirmat ca o unitate scolara moderna, cu baza didactico – materiala bogata, cu rezultate foarte bune in pregatirea fortei de munca , impunandu-se printre celelalte unitati scolare din municipiul Timisoara si nu numai.

Fundatia

Archives

Inregistreaza-te online

Liceul Tehnologic UCECOM

“Spiru Haret” Timisoara
Calea Bogdanestilor, nr. 32/B, Timisoara
judetul Timis, Romania

tel/fax.: 0256.472.701
orele 8.00 - 16.00

Cursuri si Specializari

CopyRight

Toate drepturile rezervate 2013 ©